PRINCIP FUNGOVÁNÍ SYSTÉMU

  

 Video - Zehnder 

 Přívod čerstvého vzduchu: Čerstvý a filtrovaný venkovní vzduch je do systému přiváděn otvorem v obvodové stěně. Volitelně může být venkovní vzduch veden do zemního výměníku tepla, který využívá teplo země k jeho předehřívání.

 Větrací jednotka: Díky patentované technologii výměníku se až 95 % tepla získává z odváděného vzduchu a předává vzduchu čerstvému. Pomocí volitelného příslušenství lze zároveň vzduch optimálně zvlhčovat či odvlhčovat, ohřívat nebo ochlazovat.

 Systém rozvodu vzduchu: Za pomoci optimálně navrženého systému rozvodu vzduchu je čerstvý, čistý vzduch přiváděn do jednotlivých místností a odváděný vzduch je veden ven z interiéru. Množství vzduchu lze regulovat a nastavovat individuálně pro každou místnost.

 

 PŘÍNOSY REKUPERACE:

 -  Odstraňuje vydýchaný vzduch, kondenzaci a znečišťující látky a zároveň vrací zpět teplo.

-  Výrazně zlepšuje kvalitu vnitřního vzduchu

- Snižuje spotřebu energie. Ušetříte až polovinu za vytápění.

- Můžete získat zpět až 95% tepla, které byste jinak ztratili klasickým větráním okny. 

- Ušetříte až polovinu za vytápění a budete dýchat čistý a čerstvý vzduch.

 Rekuperace Zehnder nabízí celoroční ventilaci celého domu.

 

    

button