Trend k pasivním domům a jak řízené větrání s rekuperací může hrát klíčovou roli v dosažení vysoké energetické účinnosti a udržitelnosti v takových typech domů?

V posledních letech se stále více lidí obrací k pasivním domům jako k možnosti snížit svou ekologickou stopu a náklady na energii. Pasivní dům je budova, která byla navržena tak, aby využívala minimalizované množství energie pro vytápění a chlazení, což výrazně snižuje její dopad na životní prostředí a zároveň pomáhá majitelům domů ušetřit peníze na účtech za energie.

Jedním z klíčových prvků pasivních domů je systém řízeného větrání s rekuperací. Tento systém využívá přirozené proudění vzduchu, aby zajistil vyvážený přísun čerstvého vzduchu a odvod odpadního vzduchu, což minimalizuje potřebu vytápění a chlazení. Při této technologii se využívají filtry, které čistí vzduch z nečistot a alergenů a tím zlepšují kvalitu vzduchu v místnosti.

Důležitou vlastností tohoto systému je, že rekuperuje a recykluje teplo, které by se jinak ztratilo. Teplo ze vzduchu, který se odvádí z domu, se přenáší do vzduchu, který vstupuje do domu. To znamená, že při větrání dochází k přenosu tepla mezi vstupním a výstupním vzduchem a neztrácí se tak vytápěcí energie.

Při řízeném větrání s rekuperací v pasivních domech se také používají senzory, aby se zajistilo, že vzduch v domě je stále čerstvý a zdravý. Tyto senzory jsou schopné detekovat vysoké úrovně vlhkosti, oxidu uhličitého a dalších látek, které mohou ovlivnit kvalitu vzduchu. Jakmile senzory detekují změny, systém automaticky přizpůsobí přísun vzduchu a odvod odpadního vzduchu.

Další výhodou řízeného větrání s rekuperací v pasivních domech je, že může být kombinováno s dalšími technologiemi pro dosažení vysoké energetické účinnosti a udržitelnosti, jako jsou solární panely, tepelná čerpadla a úsporné osvětlení.

V pasivních domech je hlavním cílem minimalizovat energetickou zátěž domu. To se obvykle dosahuje vysokou úrovní izolace, využitím pasivního slunečního záření a účinným využitím tepelné energie generované v domě. Řízené větrání s rekuperací hraje klíčovou roli v udržení vysoké kvality vzduchu v takových domech, aniž by byla narušena energetická efektivita.

Vzhledem k tomu, že pasivní domy jsou navrženy tak, aby byly velmi těsné a izolované, ventilace je důležitá pro odstranění vlhkosti, oxidu uhličitého a dalších znečišťujících látek. Řízené větrání s rekuperací dokáže dodat čerstvý vzduch do domu a současně snížit náklady na vytápění tím, že předehřeje přiváděný vzduch pomocí tepla zpětného získávání.

Pasivní domy s řízeným větráním s rekuperací mohou být navrženy tak, aby zahrnovaly systémy senzorů, které automaticky regulují větrání v závislosti na počasí, počtu osob v domě a dalších faktorech. To znamená, že systém větrání dokáže přizpůsobit se okolnostem a minimalizovat zbytečné plýtvání energií.

V současné době jsou pasivní domy stále populárnější a řízené větrání s rekuperací hraje důležitou roli v tom, aby tyto domy byly co nejúčinnější z energetického hlediska. Budoucnost stavby nových domů se stále více obrací k těmto ekologickým a energeticky úsporným konceptům, takže je pravděpodobné, že se řízené větrání s rekuperací bude používat víc a víc.

Autor: Ing. Martin Lacina