Je údržba rekuperační jednotky náročná?

Rekuperační jednotka je klíčovou součástí řízeného větrání s rekuperací a zajišťuje účinnou výměnu vzduchu s minimálními tepelnými ztrátami. Jak už ale bývá u všech zařízení, tak i u rekuperační jednotky je nutná pravidelná údržba, aby mohla plnit svou funkci na nejvyšší úrovni. Otázkou však zůstává, jak náročná je údržba rekuperační jednotky?

 Základním pravidlem při údržbě rekuperační jednotky je pravidelnost. Zpravidla by měla být prováděna alespoň jednou ročně, ideálně v období, kdy se vytápí, tedy v zimě. Údržba se skládá z několika kroků, které zahrnují například výměnu filtračních médií, vyčištění ventilátorů a vymytí výměníku tepla.

 Výměna filtračních médií je prvním krokem údržby rekuperační jednotky. Filtrují prach, pyl a nečistoty vstupující do rekuperačního systému a zabraňují tak ucpání a snížení efektivity výměny vzduchu. V závislosti na typu filtračních médií a prostředí, ve kterém se jednotka nachází, může být nutná výměna filtračních médií až čtyřikrát ročně.

 Dalším krokem je vyčištění ventilátorů. Ty jsou často vystaveny prachu a nečistotám a mohou se tak postupem času ucpat. Vyčištění ventilátorů se provádí jednoduše pomocí kartáčku nebo vysavače.

 Posledním krokem údržby je vymytí výměníku tepla. Ten slouží k výměně tepla mezi vstupujícím venkovním vzduchem a vystupujícím vzduchem z interiéru. Výměník tepla může být vystaven usazeninám a nečistotám, které snižují jeho účinnost. Proto je nutné ho pravidelně čistit.

 Celkově lze tedy říci, že údržba rekuperační jednotky není příliš náročná. Vyžaduje však pravidelnost a péči, aby mohla plnit svou funkci na nejvyšší úrovni. Pravidelná údržba také prodlužuje životnost jednotky a zabraňuje předčasnému opotřebení či selhání. Vzhledem k tomu, že řízené větrání s rekuperací významně přispívá k úsporám energie a zlepšení kvality vzduchu, je údržba rekuperační jednotky nezbytnou součástí provozu tohoto systému.

 Výrobci rekuperačních jednotek obvykle poskytují podrobné pokyny k údržbě svých zařízení, takže uživatelé mají všechny informace a nástroje k tomu, aby mohli údržbu provádět sami. Pokud si nejste jisti, jak údržbu provádět správně, můžete se obrátit na odborníky, kteří vám poradí a pomohou s údržbou.

 Závěrem lze tedy říci, že údržba rekuperační jednotky není náročná, avšak vyžaduje pravidelnost a péči. Pravidelná údržba je nezbytná pro zachování efektivity systému řízeného větrání s rekuperací a prodloužení životnosti jednotky. Pokud budete dodržovat pravidla údržby a vyměňovat filtry včas, rekuperační jednotka bude fungovat na nejvyšší úrovni a vám přinese všechny výhody, které s sebou řízené větrání s rekuperací přináší.

 

Autor: Ing. Martin Lacina