Jaký vliv májí otevřená okna na systém řízeného větrání s rekuperací?

Systém řízeného větrání s rekuperací slouží k pravidelné výměně vzduchu v interiéru budovy s cílem zlepšit kvalitu vzduchu a zvýšit komfort obyvatel. Otevřená okna mohou však mít negativní vliv na efektivitu tohoto systému.

 

Když jsou okna otevřená, vzduch z exteriéru může proudit do místnosti přirozeným způsobem, což může snížit tlak v systému řízeného větrání a způsobit, že vzduch bude proudit nekontrolovaně. Tím se sníží efektivita systému řízeného větrání a sníží se jeho schopnost odstraňovat znečištění a udržovat stabilní teplotu a vlhkost v místnosti.

 

Otevřená okna také mohou umožnit vniknutí nečistot a alergenů zvenčí, což může snížit kvalitu vzduchu v místnosti a způsobit zdravotní problémy obyvatel. Kromě toho mohou otevřená okna zvýšit hlučnost v místnosti, což může být rušivé pro obyvatele a zhoršit kvalitu jejich života.

 

Z tohoto důvodu by měly být okna v místnosti uzavřena, aby se zachovala efektivita systému řízeného větrání. Pokud je nutné provětrat místnost, měly by být použity příslušné ventilační otvory, které jsou součástí systému řízeného větrání, nebo může být použit větrák s recirkulací vzduchu. Tím se zajišťuje efektivní výměna vzduchu a udržuje se kvalita vzduchu v místnosti.

Autor: Ing. Martin Lacina