Jaký má vliv rekuperace na kvalitu vnitřního prostředí?

Rekuperace může mít pozitivní vliv na kvalitu vnitřního prostředí tím, že snižuje hladinu znečištění vzduchu, zlepšuje ventilaci a snižuje vlhkost.

Rekuperační systémy umožňují recirkulaci vzduchu v budově a odstraňování znečištění, jako jsou prachové částice, pyl a alergeny, což zlepšuje kvalitu vzduchu v interiéru a může pomoci lidem s respiračními problémy, jako jsou astma nebo alergie. Rekuperační systémy také odstraňují vlhkost z budovy, což může pomoci zabránit růstu plísní a snižovat riziko rozvoje nemocí spojených s vlhkým prostředím.

Kromě toho může rekuperace také pomoci snížit vůně a zápachy v budově tím, že odstraňuje zdroje zápachu a recykluje vzduch. Rekuperační systémy také mohou pomoci udržovat teplotu v interiéru na přijatelné úrovni a snížit výskyt problémů s kondenzací.

Je důležité poznamenat, že správné navrhnutí, instalace a údržba rekuperačního systému jsou klíčové pro zajištění jeho optimální funkce a zachování kvality vnitřního prostředí.

Autor: Ing. Martin Lacina