Zpracování osobních údajů

 

Udělujete tímto souhlas správci: společnosti TOMTON s.r.o., se sídlem č.p. 276, 742 91 Velké Albrechtice, IČO: 28614836 zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě sp.zn. C 34803 (dále jen „Správce“), aby zpracovával tyto osobní údaje:

  • jméno a příjmení
  • emailová adresa
  • telefonní kontakt

Jméno, příjmení, e-mail, telefonní kontakt je nutné zpracovat za účelem vyřízení Vaší žádosti podané prostřednictvím kontaktního formuláře. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu nezbytně nutnou pro vyřízení Vaší žádosti.

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti Správce, zejména info@tomton.cz.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že máte právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme,
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Správce zpracovává Vaše osobní údaje v souladu s právními předpisy. Veškeré nakládání s osobními údaji zákazníků se řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a ostatními právními předpisy platnými na území ČR.