Co je nutné k sestavení nezávazné kalkulace?

 

OD VÁS: PŮDORYS A ŘEZ BUDOVY S VÝKAZEM VÝMĚR A POPISEM MÍSTNOSTÍ.
Zdarma Vám vyhotovíme předběžnou cenovou nabídku s výběrem vhodných rekuperačních jednotek a trasami rozvodů.

Možnost zelené úsporám – rádi s Vámi probereme podrobněji a poradíme jak dotaci získat v plné výši.

 
OD VÁS: ODSOUHLASENÍ PŘEDBĚŽNÉ CENOVÉ NABÍDKY.
Vypracujeme projektovou dokumentaci s rozpisem materiálů a rekuperační jednotky a konečnou cenou díla.
 
OD VÁS: ÚHRADA ZA PROJEKT
Smlouva o dílo, po podpisu uhrazení zálohy ve výši 40% a následně realizace díla dle smlouvy a projektu.